JEŠKOHLÍD
Letos slaví 10.narozeniny

+420-777 790 394

JEsle - ŠKOlka - HLÍDání dětí.
Naše jesle a školička jsou otevřené všem národnostem.

Evropská Unie

Projekt  Zařízení péče o dítě Ješkohlíd registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000665 prioritní osa OPZ

Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovníhoa soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci .

DS Ješkohlídova školička

DS Ješkohlídova školička

Milí rodiče,

jeslí, jesliček, školek a školiček je určitě okolo Vás mnoho. Zveme Vás proto na nezávaznou návštěvu  Ješkohlídovy školičky. Uvidíte, že právě MY jsme ta správná volba pro Vaše dítě. Naše jesle a školička jsou otevřené všem národnostem. Od 1.7. 2018 jsme se stali dětskou skupinou Ješkohlídova školička.

Kontaktní formulář naleznete zde.
Těšíme se na Vás !

Adresa

U Strže 401/4
Praha 4, 140 00

Telefon

Telefon : +420-777 790 394

e-mail

info@jeskohlid.com

© Copyright 2022 Ješkohlíd s.r.o. - All Rights Reserved